Free Saigon TV

Little Saigon TV

May 5th, 2014

Little Saigon TV đã phát sóng từ năm 1990 với sự xuất hiện đầu tiên trên KSCI (kênh 18). Vào năm 1993, Little Saigon TV chuyển chương trình của nó để KRCA (Channel 62). Từ năm 2000, KXLA Kênh 44 đã cung cấp một chương trình ngôn ngữ đa văn hóa với Little Saigon TV lưu trữ các chương trình Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2009, Little Saigon đã phát động chương trình 24 giờ với KXLA (Channel 44.4 TV kỹ thuật số). Little Saigon TV hiện đang phát sóng 24/7 trên kênh 57-7 và là kênh chương trình hàng đầu về tin tức và giải trí.

Xem : Little Saigon TV